Право на връщане

Срокът за връщане е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си, трябва да ни уведомите от имейла си за връщането, като предоставите номер на поръчката, име на стоката и телефонен номер. Ако срещате затруднение, моля да се свържете с нас на контактните ни телефони. Козметиката трябва да е неизползвана и неотваряна.

 

 


Можете да използвате и приложения стандартен формуляр за отказ или да пратите онлайн изявление за отказ , но това не е задължително.

Формуляр, който може да ползвате за упражняване на отказ:

До Соларшоп ЕООД (MegaTan.BG)
................................................................................
/адрес, ЕИК/|
настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на стоката/

.......................................................... /номер на поръчката/
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/

 


На основание ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в срок от 14 дена след доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Клиентът предварително писмено информира Продавача, на следния имейл адрес: info@sportensklad.bg , че на основание ЗЗП се отказва от договора. Купувачът задължително посочва кога ще върне стоката и банкова сметка с титуляр купувача, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката.
Стоката може да бъде върната единствено на адрес гр.Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 5 или на друг адрес, който се уточнява от Продавачът след подадената заявка за връщане.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са за сметка на купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от купувача.
В случай, че купувач се възползва от правото си по ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената сума за стоката по банков път в срок до 10 дни от връщането на стоката. Заплатената от Клиента сума се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на Продавача.


Когато клиентът върне стоката на продавача и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е във вид , в който е била изпратена на клиента, има износване, поставената от производителя оригинална опаковка е с нарушена цялост, липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката. То тогава Продавачът има право да приспадне част от дължимата сума за връщане за възстановяване на щетите.

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ:
 •    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

В случай , когато клиентът използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане , с което е задействана поръчка към производител или вносител. Тогава Продавачът има право да задържи 20% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка в десет дневен срок. Не се възстановяват допълнителни такси, като наложен платеж, такси за обработка или доставки. Купувачът се задължава да върне и ако има подаръци и безплатни екстри към стоката.