Преглед, рекламации и гаранция

  ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО Й:  

  • При получаването на стоката потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някои от незабавно да информира лицето извършващо доставката. 
  • Ако потребителят установи след получаването на стоката някакви счупвания, наранявания или липси на някакви детайли, то той е длъжен да уведоми Продавача веднага по телефон и/или електронна поща, за да получи информация за реда и срока за отстраняването на проблема.
  • Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП.
  • Адрес за жалби: e-mail: info@megatan.bg, телефон 0888/827355
  • Всички изпращани стоки имат застраховка  от транспортни наранявания (това се случва много рядко). Затова при констатирано нараняване е задължително да съставите протокол с куриера, за да може да изискаме от него да заплати за щетата и ние да Ви изпратим повторно здрава стока.
  • При получаване на стоката при констатирани видими липси, Купувачът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол .

 

В сила са разпоредбите цитирани от ЗЗП.